Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
26.02.2020
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

184729 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Datum izdavanja Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
1000001 020/000038/001 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.4250 MHz 166.9250 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje
1000001 020/000038/001 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.3750 MHz 166.8750 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje
1000001 020/000038/001 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.4500 MHz 166.9500 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje
1000001 020/000038/001 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD 171.4750 MHz 166.9750 MHz 18.02.2020 17.02.2030 ML/OT PODRUČJE BEOGRADA Više Manje
1000043 020/000014/001 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23170.0000 MHz 22162.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 232/1 Više Manje
1000044 020/000014/002 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22162.0000 MHz 23170.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KNEZA MIHAILA 278 Više Manje
1000045 020/000014/003 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 7631.0000 MHz 7470.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 5287 Više Manje
1000046 020/000014/004 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 7470.0000 MHz 7631.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP CRNI VRH Više Manje
1000047 020/000014/005 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23142.0000 MHz 22134.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KNEZA MILOŠA 1 Više Manje
1000048 020/000014/006 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22134.0000 MHz 23142.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP INDUSTRIJSKA 5 Više Manje
1000049 020/000014/007 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 15299.0000 MHz 14571.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 1361/1 Više Manje
1000050 020/000014/008 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 14571.0000 MHz 15299.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 657/5 Više Manje
1000051 020/000014/009 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 15299.0000 MHz 14571.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP 1. NOVEMBRA 252 Više Manje
1000052 020/000014/010 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 14571.0000 MHz 15299.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 1146, 1147, 1149 Više Manje
1000053 020/000014/011 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 38584.0000 MHz 37324.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP NEMANJINA 1A, KP 5796/2 Više Manje
1000054 020/000014/012 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 37324.0000 MHz 38584.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP PARISKE KOMUNE 4 Više Manje
1000055 020/000014/013 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 38556.0000 MHz 37296.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP STEFANA PRVOVENČANOG 47 Više Manje
1000056 020/000014/014 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 37296.0000 MHz 38556.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP PARISKE KOMUNE 4 Više Manje
1000057 020/000014/015 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22260.0000 MHz 23268.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 3840/1 Više Manje
1000058 020/000014/018 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 38528.0000 MHz 37268.0000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP KP 8955/1 Više Manje