Baza podataka koja se odnosi na kontrolu radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
28.05.2020

U ovom registru se nalaze merni podaci kontrole radio-frekvencijskog spektra u opsegu od 87,5 MHz do 108 MHz