Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

О регистру

Регистар Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге

Регулатор води регистре:

1) евиденција оператора јавних комуникациoних мрежа и услуга;
2) база података о коришћењу нумерације;
3) база података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра;
4) база података о коришћењу радио-дифузног спектра;
5) база података која се односи на контролу радио-фреквенцијског спектра;
6) база података са Извештајима о Техничком прегледу;
7) база података за Техничке дозволе – сертификате;
8) регистар закључених уговора о интерконекцији;
9) записници са седница и одлуке Савета;
10) решења директора Регулатора;
11) база података о капацитетима који могу бити предмет заједничког коришћења и приступа;
12) евиденција о издатим Потврдама и Изводима из евиденције о усаглашености РиТТ опреме;
13) eвиденција пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција;
14) база података пренетих бројева;
15) регистар закључених уговора о међуповезивању на међународном нивоу.
17) регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право на коришћење додељене нумерације;
18) регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право коришћење радио-фреквенција;
19) регистар закључених уговора о међуповезивању на међународном нивоу.
20) регистар закључених уговора о приступу поштанској мрежи јавног поштанског оператора.