Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Регистар закључених уговора о међуповезивању на међународном нивоу

ажуриран: 
28.08.2023

Изаберите један или више критеријума који ограничавају преглед уговора за међуповезивање на међународном нивоу. Ако не желите да користите неки критеријум, оставите на датом критеријуму вредности "Све вредности".

Назив, адреса и седиште домаћег оператора

Назив, адреса и седиште страног оператора

Држава у којој се налази страни оператор

Начин реализације међународног повезивања

Изаберите други регистар

Регистри