Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
13.06.2024

Изаберите један или више критеријума који ограничавају преглед издатих дозвола телекомуникационим оператoрима. Ако не желите да користите неки критеријум оставите на датом критеријуму вредности "Све вредности"

Назив оператора

Седиште оператора

Активни у периоду

од:
КАЛЕНДАР
до:
КАЛЕНДАР

Подручја на којима су успостављене мреже или на којима се пружају услуге

Врста мреже

Прикажи само операторе са важећом дозволом за ову врсту мреже

Врста услуге

Прикажи само операторе са важећом дозволом за ову врсту услуге

Датум уписа у регистар

од:
КАЛЕНДАР
до:
КАЛЕНДАР
Изаберите други регистар

Регистри