Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: NEŠA STREAM DOO PARAĆIN скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

NEŠA STREAM DOO PARAĆIN
Пуно пословно име: NEŠA STREAM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČEPURE
Интернет страна: nesastream.com, streamnet.rs
Адреса: Чепуре бб, 35250 Параћин
Контакт за приговоре:
Услуге које пружа NEŠA STREAM DOO PARAĆIN
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.05.2011 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
NEŠA STREAM DOO PARAĆIN 1000-255/1 1-01-3450-26/11-2,1-01-3450-302/13псд Параћин, Ћуприја, Јагодина, Варварин, Ражањ
03.06.2013 01.04.2014 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
NEŠA STREAM DOO PARAĆIN 1-01-3450-29/13-1, 1-01-3450-302/13псд Република Србија
Мреже за које је регистрован NEŠA STREAM DOO PARAĆIN
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
06.06.2016 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz NEŠA STREAM DOO PARAĆIN 1-03-3450-40/16-1 Параћин, Ћуприја, Јагодина, Варварин, Ражањ
06.06.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz NEŠA STREAM DOO PARAĆIN 1-03-3450-40/16-1 Параћин, Ћуприја, Јагодина, Варварин, Ражањ