Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: GOLIVE скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

GOLIVE
Пуно пословно име: GOLIVE DOO BEOGRAD(STARI GRAD)
Интернет страна: www.golive.rs
Адреса: Доситејева 23, 11158 Београд-Стари Град
Контакт за приговоре: Доситејева 23, 011/3038451, office@golive.rs
Услуге које пружа GOLIVE
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
22.09.2009 31.12.2014 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге GOLIVE 1000-217/1 1-01-3450-253/13 псд Територија Републике Србије
23.07.2012 31.12.2015 Услуге са додатом вредношћу (SMS/MMS, пренос говора...) фиксна
мобилна
GOLIVE 1-01-3450-46/12-5 1-01-3450-253/13 псд
23.07.2012 31.12.2015 Пренос порука (SMS, MMS) мобилна
GOLIVE 1-01-3450-46/12-5 1-01-3450-253/13 псд