Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
06.10.2022

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: KATV DOO ČOKA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

KATV DOO ČOKA
Пуно пословно име: DRUŠTVO ZA KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIONE USLUGE KATV DOO ČOKA
Интернет страна: www.ktv-coka.rs
Адреса: Маршала Тита 22а, 23320 Чока
Контакт за приговоре: Маршала Тита 22А, 23320 Чока, 0230/472400, ktvcoka@yahoo.com
Услуге које пружа KATV DOO ČOKA
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
09.12.2019 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
KATV DOO ČOKA 1-01-3491-389/19-2 Чока
09.12.2019 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
KATV DOO ČOKA 1-01-3491-389/19-2 Чока
Мреже за које је регистрован KATV DOO ČOKA
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
09.12.2019 Кабловска мрежа за приступ KATV DOO ČOKA 1-01-3491-389/19-2 Чока