Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: KABLOTEL DOO KAĆ скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

KABLOTEL DOO KAĆ
Пуно пословно име: KABLOTEL DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, KAĆ
Интернет страна:
Адреса: Маршала Тита 111, 24300 Бачка Топола
Контакт за приговоре: zita@sattrakt.com
Услуге које пружа KABLOTEL DOO KAĆ
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
12.07.2007 13.05.2019 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
KABLOTEL DOO KAĆ 1100-63/1 1-01-3450-194/ 13 псд Каћ
17.07.2017 22.04.2020 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
KABLOTEL DOO KAĆ 1-01-3450-34/17-1 Каћ
Мреже за које је регистрован KABLOTEL DOO KAĆ
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
30.09.2010 22.04.2020 Кабловска мрежа за приступ KABLOTEL DOO KAĆ 1600-42/1 1-01-3450-194/ 13 псд Каћ