Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: ABAKUS DOO BAČKA PALANKA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

ABAKUS DOO BAČKA PALANKA
Пуно пословно име: ABAKUS DOO ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU BAČKA PALANKA
Интернет страна: www.abakusbp.net
Адреса: Југословенске армије 48, 21400 Бачка Паланка
Контакт за приговоре: Југословенске армије 48, 21400 Бачка Паланка, 021/752275, office@abakusbp.net
Услуге које пружа ABAKUS DOO BAČKA PALANKA
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
25.11.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
ABAKUS DOO BAČKA PALANKA 1000-157/1 1-01-3450-200/ 13 псд Општина Бачка Паланка, Бач, Селенча
Мреже за које је регистрован ABAKUS DOO BAČKA PALANKA
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
04.05.2015 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz ABAKUS DOO BAČKA PALANKA 1-01-3450-26/15-1 општине Бач и Бачка Паланка
04.05.2015 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz ABAKUS DOO BAČKA PALANKA 1-01-3450-26/15-1 општине Бач и Бачка Паланка