Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
27.10.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ
Пуно пословно име: DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ
Интернет страна: www.timnet.rs
Адреса: Булевар Немањића 81/16, 18105 Ниш-Медијана
Контакт за приговоре: Булевар Немањића 81/16, 064 2603034, office@timnet.rs
Услуге које пружа DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
29.08.2016 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-135/16-1 Град Ниш
Мреже за које је регистрован DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
29.08.2016 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-135/16-1 Град Ниш
29.08.2016 Оптичка мрежа за транспорт DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-135/16-1 Град Ниш
29.08.2016 Кабловска мрежа за приступ DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-135/16-1 Град Ниш
23.01.2017 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz DEJAN DISIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME TIM NET NIŠ 1-03-3450-3/17-1 Петровац на Млави, Свилајнац