Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: ЈП кабловска скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

ЈП кабловска
Пуно пословно име: Јавно предузеће кабловска дистрибуција, Сурчин
Интернет страна: www.kdssurcin.rs
Адреса: Војвођанска 109, 11271 Сурчин
Контакт за приговоре: Војвођанска 109, 11271 Сурчин, 011 8441637, kdssurcin@gmail.com
Услуге које пружа ЈП кабловска
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
09.03.2015 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
ЈП кабловска 1-01-3450-4/15-2 општина Сурчин
15.12.2010 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
ЈП кабловска 1100-94/1 1-03-3450-12/10-2, 1-01-3450-289/13псд Општина Сурчин
Мреже за које је регистрован ЈП кабловска
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
15.10.2010 Кабловска мрежа за приступ ЈП кабловска 1600-43/1 1-01-3450-289/13псд Подручје општине Сурчин