Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: BUS COMPUTERS DOO KIKINDA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

BUS COMPUTERS DOO KIKINDA
Пуно пословно име: PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽINJERING BUS COMPUTERS DOO KIKINDA, NEMANJINA 36
Интернет страна: www.businter.net
Адреса: Немањина 36, 23300 Кикинда
Контакт за приговоре: Немањина 36, 0230/432102, office@buscomp.co.rs, officezr@buscomp.co.rs
Услуге које пружа BUS COMPUTERS DOO KIKINDA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
26.04.2007 01.06.2013 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
BUS COMPUTERS DOO KIKINDA 1000-97/1 Северни и Средњи Банат