Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
22.09.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Пуно пословно име: NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Интернет страна: www.novatelnet.rs
Адреса: Породин бб, 12375 Породин
Контакт за приговоре: Породин бб, 12375 Породин, 062/357-110, kosanovicboban@yahoo.com
Услуге које пружа NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
09.11.2020 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Република Србија (xДСЛ)
09.11.2020 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
номадска
NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Република Србија
Мреже за које је регистрован NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
09.11.2020 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Велика Плана, Бобово
09.11.2020 Кабловска мрежа за приступ NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Породин, Бобово
09.11.2020 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Велика Плана, Свилајнац, Петровац на Млави, Рача
09.11.2020 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz NOVA TELNET BEŽIČNE I KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO PORODIN 1-01-3450-36/20-4 Велика Плана, Свилајнац, Петровац на Млави, Рача