Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
23.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SKS COMPANY DOO SENTA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SKS COMPANY DOO SENTA
Пуно пословно име: DRUŠTVO ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I USLUGE SKS COMPANY DOO SENTA, POŠTANSKA 25
Интернет страна: www.sksyu.net
Адреса: Поштанска 25, 24400 Сента
Контакт за приговоре: Поштанска 25, Сента, 024/815320, service@sksyu.net
Услуге које пружа SKS COMPANY DOO SENTA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
08.02.2007 01.01.2020 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
SKS COMPANY DOO SENTA 1000-50/1 1-01-3450-112/13 псд Територија општине Сента, Кањижа, Нови Кнежевац, Ада, Бечеј
Мреже за које је регистрован SKS COMPANY DOO SENTA
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
19.09.2016 01.01.2020 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz SKS COMPANY DOO SENTA 1-03-3450-99/16-2 Територија општине Сента, Кањижа, Нови Кнежевац, Ада, Бечеј