Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
19.01.2021
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

84390 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
995411 019/000826/013 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 26159.00000 MHz 25151.00000 MHz 06.09.2019 05.09.2029 FX/CP NI4251, КP 3324, БИЉАЧА Више Мање
995412 019/000826/014 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 25151.00000 MHz 26159.00000 MHz 06.09.2019 05.09.2029 FX/CP NI4022, ГРАМАДА Више Мање
995413 019/000827/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 12758.00000 MHz 13024.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КГ3275, КП 438 Више Мање
995414 019/000827/002 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КГ3198, УЛ. БЕОГРАДСКА Б.Б Више Мање
995415 019/000827/003 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 13171.00000 MHz 12905.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КГ3389, ЗДРАВИЊЕ Више Мање
995416 019/000827/004 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 12905.00000 MHz 13171.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КГ7399, УЛ.РАДОВАНА МИЛОШЕВИЋА БР.2 Више Мање
995417 019/000827/005 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP К3393, КP 442/2, ЗЕОКЕ Више Мање
995418 019/000827/006 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 18902.50000 MHz 17892.50000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG7353, ГУЧА Више Мање
995419 019/000827/007 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 13066.00000 MHz 12800.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КГ3404, СЕЛО РОГАЧИЦА, КП 2148/2 Више Мање
995420 019/000827/008 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 12800.00000 MHz 13066.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КГ3209, ЗАСЕЛАК ОСЛУША Више Мање
995421 019/000827/009 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 38381.00000 MHz 37121.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG4472, КП 3030/1, СТОПАЊА Више Мање
995422 019/000827/010 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 37121.00000 kHz 38381.00000 kHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG3074, СЕЛО СТАРИ ТРСТЕНИК Више Мање
995423 019/000827/011 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 37065.00000 MHz 38325.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG4473, КРАЉА ПЕТРА I ББ, КP 983 Више Мање
995424 019/000827/012 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 38325.00000 MHz 37065.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG3431, ЖИЉЦИ ББ Више Мање
995425 019/000827/013 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 18030.00000 MHz 19040.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG4480, КP 1819/5 Више Мање
995426 019/000827/014 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 19040.00000 MHz 18030.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG 3097, СУБЈЕЛ Више Мање
995429 019/000827/017 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 26124.00000 MHz 25116.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG4496, КП 62/1 ШАВЦИ Више Мање
995430 019/000827/018 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 25116.00000 MHz 26124.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP КG 3270, КP 891,СЕБЕЧЕВО Више Мање
995433 019/000828/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 12835.00000 MHz 13101.00000 MHz 06.09.2019 05.09.2029 FX/CP BА1080, ЗМАЈ ЈОВИНА УЛИЦА Више Мање
995434 019/000828/002 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 13101.00000 MHz 12835.00000 MHz 06.09.2019 05.09.2029 FX/CP BА1022, КP 3318/1, КАРАЂОРЂЕВО БРДО Више Мање