Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број Назив Први оператер Други оператер Датум потписивања Анекси уговора
112 1-01-34900-17/17 Уговор о међуповезивању са припадајућим анексима закљученог између Detel.com и Телеком Србија Telekom Srbija a.d., Beograd DETEL.COM 08.08.2017 Више Мање