Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број Назив Први оператер Други оператер Датум потписивања Анекси уговора
138 1-01-349-21/21 Уговор о међуповезивању са припадајућим анексима закључен између Телеком Србија и Detel.com Telekom Srbija a.d., Beograd DETEL.COM 12.03.2021 Више Мање