Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број Назив Први оператер Други оператер Датум потписивања Анекси уговора
140 1-01-349-61/21 Уговор о међуповезивању са припадајућим анексима закључен између Yettel d.o.o. и Телеком Србија а.д. Telekom Srbija a.d., Beograd Yettel d.o.o. 05.08.2021