Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право коришћење радио-фреквенција

ажуриран: 
10.04.2019
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
1 1-01-3451-152/18 Решење о давању сагласности привредном друштву Društvo sa ograničenom odgovornošću Informativno marketinško drustvo Vesti на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 02.19.2018  PDF документ (215kB)