Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019
descendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascenting

Selected criterion matches

1 record

Download results: CSV format CSV file

You selected 0 advanced search criteria.

Ordinal number Decision Reference Number Name Adoption Date File for download
8 1-01-3451-234/16-1 Rešenje odavanju saglasnosti privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge "JORD" eksport import na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog pravnog lica 03/28/2016  PDF document (102kB)