Registar zaključenih ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

ažuriran: 
28.08.2023

Izaberite jedan ili više kriterijuma koji ograničavaju pregled ugovora za međupovezivanje na međunarodnom nivou. Ako ne želite da koristite neki kriterijum, ostavite na datom kriterijumu vrednosti "Sve vrednosti".

Naziv, adresa i sedište domaćeg operatora

Naziv, adresa i sedište stranog operatora

Država u kojoj se nalazi strani operator

Način realizacije međunarodnog povezivanja