Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право коришћење радио-фреквенција

ажуриран: 
10.04.2019
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
3 1-01-3451-1004/17-1 Решење о давању сагласности привредном друштву PREDUZEĆE ZA RADIO TELEVIZIJU RТV STRELA DOO на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 11.06.2017  PDF документ (230kB)