Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019

Izaberite jedan ili više kriterijuma koji ograničavaju pregled donetih odluka Upravnog odbora i direktora Tela. Ako ne želite da koristite neki kriterijum, ostavite na datom kriterijumu vrednosti "Sve vrednosti"

Keywords

Reference Number

Publish date

from:
CALENDAR
to:
CALENDAR