Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

ažuriran: 
10.04.2019

Izaberite jedan ili više kriterijuma koji ograničavaju pregled donetih odluka Upravnog odbora i direktora Tela. Ako ne želite da koristite neki kriterijum, ostavite na datom kriterijumu vrednosti "Sve vrednosti"

Ključne reči

Zavodni broj

Datum objavljivanja

od:
KALENDAR
do:
KALENDAR