Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
09.08.2022

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA
Puno poslovno ime: RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA
Internet strana: www.charlie.rs
Adresa: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška
Kontakt za prigovore: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška, 036/737717, charlie@charlie.rs
Usluge koje pruža RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.03.2007 09.08.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA 1100-43/1 1-01-3450-136/13 псд Područje opštine Raška
18.04.2016 09.08.2019 Javna govorna usluga fiksna
RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA 1-03-3450-20/16-3 Raška
09.08.2019 09.08.2019 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA 1-01-3450-34/19-1 Raška
Mreže za koje je registrovan RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
24.03.2009 09.08.2019 Kablovska mreža za pristup RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA 1600-11/1 1-01-3450-136/13 псд Područje opštine Raška
24.03.2009 09.08.2019 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA 1600-11/1 1-01-3450-136/13 псд Područje opštine Raška