Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: AD BIS INFORMATIKA PANČEVO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

AD BIS INFORMATIKA PANČEVO
Puno poslovno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BIS INFORMATIKA PANČEVO, MAKSIMA GORKOG 2
Internet strana: www.bisinter.net
Adresa: Maksima Gorkog 2, 26000 Pančevo
Kontakt za prigovore: Maksima Gorkog 2, 013/318-320, branko.stanojevic@bisinter.net
Usluge koje pruža AD BIS INFORMATIKA PANČEVO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.12.2006 01.06.2008 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge AD BIS INFORMATIKA PANČEVO 1000-25/1 Pančevo, Južni Banat