Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
27.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ALFA SUPPORT DOO GORNJI MILANOVAC skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ALFA SUPPORT DOO GORNJI MILANOVAC
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE ALFA SUPPORT DOO GORNJI MILANOVAC
Internet strana: www.alfa-support.rs
Adresa: Železnička 8b, 32300 Gornji Milanovac
Kontakt za prigovore: 032/717536, office@alfa-support.rs
Usluge koje pruža ALFA SUPPORT DOO GORNJI MILANOVAC
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.04.2007 12.03.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
ALFA SUPPORT DOO GORNJI MILANOVAC 1000-87/1 1-01-3450-148/13 псд Gornji Milanovac, Čačak, Guča, Lučani, Ivanjica, Arilje