Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BKNET PLUS TELEKOMUNIKACIJE skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BKNET PLUS TELEKOMUNIKACIJE
Puno poslovno ime: DOO BKnet plus telekomunikacije BANATSKI KARLOVAC
Internet strana: www.bknet.rs
Adresa: Nemanjina 67, 26320 Banatski Karlovac
Kontakt za prigovore: Nemanjina 67 , 26320 Banatski Karlovac, 013/652133, 062/330300, office@bknet.rs
Usluge koje pruža BKNET PLUS TELEKOMUNIKACIJE
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.12.2013 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
BKNET PLUS TELEKOMUNIKACIJE 1-01-3450-331/13-1 Alibunar (Banatski Karlovac)
27.12.2013 22.04.2019 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
BKNET PLUS TELEKOMUNIKACIJE 1-01-3450-331/13-1 Alibunar (Banatski Karlovac)
Mreže za koje je registrovan BKNET PLUS TELEKOMUNIKACIJE
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.12.2013 22.04.2019 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) BKNET PLUS TELEKOMUNIKACIJE 1-01-3450-331/13-1 Alibunar (Banatski Karlovac)
27.12.2013 22.04.2019 Kablovska mreža za pristup BKNET PLUS TELEKOMUNIKACIJE 1-01-3450-331/13-1 Alibunar (Banatski Karlovac)