Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.09.2022

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: DVADESET I JEDAN DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

DVADESET I JEDAN DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: DVADESET I JEDAN PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO I TRGOVINU DOO BEOGRAD (PALILULA)
Internet strana:
Adresa: Cvijićeva 18/III/10, 11108 Beograd
Kontakt za prigovore: Cvijićeva 18/III/10 11108 Beograd, +381604301260, obrad.spasic@gmail.com
Usluge koje pruža DVADESET I JEDAN DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
24.06.2019 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
DVADESET I JEDAN DOO BEOGRAD 1-01-3450-24/19-1 Republika Srbija