Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
30.03.2023

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Radnja za metaloprerađivačku delatnost i popravku, održavanje i instaliranje telekomunikacionih uređaja i sistema "Nandor Tormaš skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Radnja za metaloprerađivačku delatnost i popravku, održavanje i instaliranje telekomunikacionih uređaja i sistema "Nandor Tormaš
Puno poslovno ime: TORMAŠ NANDOR RADNJA ZA METALOPRERAĐIVAČKU DELATNOST I POPRAVKU, ODRŽAVANJE I INSTALIRANJE TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA I SISTEMA NANDOR TORMAŠ PREDUZETNIK ADA, FODOR ŠANDOR 30
Internet strana:
Adresa: Fodor Šandor 30, 24430 Ada
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža Radnja za metaloprerađivačku delatnost i popravku, održavanje i instaliranje telekomunikacionih uređaja i sistema "Nandor Tormaš
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.05.2007 04.12.2015 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
Radnja za metaloprerađivačku delatnost i popravku, održavanje i instaliranje telekomunikacionih uređaja i sistema "Nandor Tormaš 1100-56/1 1-01-3450-169/13 псд opština Ada
Mreže za koje je registrovan Radnja za metaloprerađivačku delatnost i popravku, održavanje i instaliranje telekomunikacionih uređaja i sistema "Nandor Tormaš
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.01.2013 04.12.2015 Kablovska mreža za pristup Radnja za metaloprerađivačku delatnost i popravku, održavanje i instaliranje telekomunikacionih uređaja i sistema "Nandor Tormaš 1-01-3450-120/12-1, 1-01-3450-169/13 псд opština Ada