Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
01.03.2024

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: YETTEL D.O.O. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

YETTEL D.O.O.
Puno poslovno ime: YETTEL D.O.O. BEOGRAD
Internet strana: www.yettel.rs
Adresa: Omladinskih brigada 90, 11070 Beograd-Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, 063/9000, reklamacije@yettel.rs
Usluge koje pruža YETTEL D.O.O.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.08.2006 Javna govorna usluga fiksna
mobilna
YETTEL D.O.O. Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
YETTEL D.O.O. Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2, Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
mobilna
YETTEL D.O.O. Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2, Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
YETTEL D.O.O. Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
mobilna
YETTEL D.O.O. Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
YETTEL D.O.O. Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAB-3451-1/10-7 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 01.07.2020 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
mobilna
YETTEL D.O.O. Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 1-КАБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
28.08.2012 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
mobilna
YETTEL D.O.O. 1-01-3491-165/12-7 Republika Srbija
08.11.2021 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
mobilna
nomadska
YETTEL D.O.O. 1-01-3450-26/21-1 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan YETTEL D.O.O.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.08.2006 GSM mobilna mreža YETTEL D.O.O. Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 UMTS /IMT2000 mobilna mreža YETTEL D.O.O. Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 Javna fiksna telefonska mreža YETTEL D.O.O. Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Radio relejna mreža za transport YETTEL D.O.O. Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Kablovska mreža za pristup YETTEL D.O.O. Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) YETTEL D.O.O. Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Optička mreža za transport YETTEL D.O.O. Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
25.03.2015 MFCN (podrazumeva i IMT) YETTEL D.O.O. 1-03-3450-28/16-1 псд Teritorija Republike Srbije