Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
01.03.2024

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ORION TELEKOM DOO BEOGRAD-OGRANAK ZA GOVORNE USLUGE BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ORION TELEKOM DOO BEOGRAD-OGRANAK ZA GOVORNE USLUGE BEOGRAD
Puno poslovno ime: ORION TELEKOM DOO BEOGRAD-OGRANAK ZA GOVORNE USLUGE BEOGRAD
Internet strana: www.oriontelekom.rs
Adresa: Gandijeva 76 a, 11070 Beograd
Kontakt za prigovore: Gandijeva 76 a, 011/4-100-100, reklamacije@oriontelekom.rs
Usluge koje pruža ORION TELEKOM DOO BEOGRAD-OGRANAK ZA GOVORNE USLUGE BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
12.02.2009 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
ORION TELEKOM DOO BEOGRAD-OGRANAK ZA GOVORNE USLUGE BEOGRAD 1010-11/1 1-01-3450-76/13 псд Teritorija Republike Srbije