Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.06.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

2 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Naziv operatora: Dream AG skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst važeće dozvole

Sivi tekst operator nema važećih dozvola

Redni broj Naziv operatora Ulica i broj Poštanski broj Mesto Dodatni podaci
351 DREAM AG Vuka Karadžića 2/4 18220 Aleksinac
537 Dream AG D.O.O Aleksinac Vuka Karadžića bb, ulaz 2 18220 Aleksinac