Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
30.11.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: INFORMATIKA AD BEOGRAD - OGRANAK INFOSKY, SLUŽBA ZA INTERNET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

INFORMATIKA AD BEOGRAD - OGRANAK INFOSKY, SLUŽBA ZA INTERNET
Puno poslovno ime: INFORMATIKA AD BEOGRAD - OGRANAK INFOSKY, SLUŽBA ZA INTERNET
Internet strana: www.infosky.net
Adresa: Jevrejska 32, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Jevrejska 32, 011/3215332, support@infosky.net
Usluge koje pruža INFORMATIKA AD BEOGRAD - OGRANAK INFOSKY, SLUŽBA ZA INTERNET
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
30.12.2008 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta INFORMATIKA AD BEOGRAD - OGRANAK INFOSKY, SLUŽBA ZA INTERNET 1010-9/1 1-01-3450-69/13 псд Republika Srbija