Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: HALCOM A.D. BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

HALCOM A.D. BEOGRAD
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO HALCOM AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Internet strana: www.halcom.rs
Adresa: Beogradska 39, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Beogradska 39, 11000 Beograd, 011/3032432, helpdesk@halcom.rs
Usluge koje pruža HALCOM A.D. BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.09.2012 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
HALCOM A.D. BEOGRAD 1-01-3450-89/12-1 Republika Srbija
03.09.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
HALCOM A.D. BEOGRAD 1-01-3450-89/12-1 Republika Srbija