Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
02.12.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ALFA INTEGRISANI SISTEMI DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ALFA INTEGRISANI SISTEMI DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I USLUGE ALFA INTEGRISANI SISTEMI DOO BEOGRAD, 27. MARTA 36/21
Internet strana: www.sistemialfa.com
Adresa: 27. marta 36/21, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: 27. marta 36/21, 011/334-02-43, kontakt@sistemialfa.com
Usluge koje pruža ALFA INTEGRISANI SISTEMI DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
23.05.2007 31.12.2008 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge ALFA INTEGRISANI SISTEMI DOO BEOGRAD 1000-112/1 Republika Srbija