Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CHARLIE PLUS skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CHARLIE PLUS
Puno poslovno ime: Charlie Plus DOO Raška
Internet strana: www.charlie.rs
Adresa: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška
Kontakt za prigovore: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška, 036/737717, charlie@charlie.rs
Usluge koje pruža CHARLIE PLUS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.08.2019 01.07.2020 Javna govorna usluga fiksna
CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Raška
26.08.2019 01.07.2020 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Područje opštine Raška
26.08.2019 01.07.2020 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Raška
02.03.2020 01.07.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
CHARLIE PLUS 1-01-3450-11/20-2
Mreže za koje je registrovan CHARLIE PLUS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.08.2019 01.07.2020 Kablovska mreža za pristup CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Područje opštine Raška
26.08.2019 01.07.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) CHARLIE PLUS 1-01-3450-36/19 Područje opštine Raška
02.03.2020 01.07.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz CHARLIE PLUS 1-01-3450-11/20-2 Opština Raška
02.03.2020 01.07.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz CHARLIE PLUS 1-01-3450-11/20-2 Opština Raška