Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BEOCITY D.O.O. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BEOCITY D.O.O.
Puno poslovno ime: BEOCITY PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA KONSALTING I MARKETING DOO BEOGRAD, DALMATINSKA 84
Internet strana: http://beocity.net
Adresa: Dalmatinska 84, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Dalmatinska 84, 011/3033084, office@beocity.com
Usluge koje pruža BEOCITY D.O.O.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
20.11.2006 24.10.2012 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
BEOCITY D.O.O. 1000-16/1