Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
21.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: AEGIS MEDIA DOO BEOGRAD, SVETOZARA MARKOVIĆA 7 skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

AEGIS MEDIA DOO BEOGRAD, SVETOZARA MARKOVIĆA 7
Puno poslovno ime: AEGIS MEDIA DOO BEOGRAD, SVETOZARA MARKOVIĆA 7
Internet strana: www.aegismedia.rs
Adresa: Svetozara Markovića 7, 11000 Beograd-Vračar
Kontakt za prigovore: Svetozara Markovića 7, 11000 Beograd-Vračar, +381 11 3670758, office@aegismedia.rs
Usluge koje pruža AEGIS MEDIA DOO BEOGRAD, SVETOZARA MARKOVIĆA 7
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.12.2008 19.06.2014 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge AEGIS MEDIA DOO BEOGRAD, SVETOZARA MARKOVIĆA 7 1000-129/1 1-01-3450-231/13 псд Teritorija Republike Srbije
28.08.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
AEGIS MEDIA DOO BEOGRAD, SVETOZARA MARKOVIĆA 7 1-01-3450-77/12-1 1-01-3450-231/13 псд Teritorija Republike Srbije