Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
27.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ABA TEL DOO BEOGRAD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Internet strana: www.abatel.rs
Adresa: Dr Agostina Neta 38/14, 11197 Beograd
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
30.06.2010 19.12.2017 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1010-28/1 1-01-3450-248/13 псд
22.01.2010 11.08.2014 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1000-221/1 1-01-3450-248/13 псд
09.03.2015 19.12.2017 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1-01-3450-7/15-1 Novi Beograd
22.05.2015 19.12.2017 Javna govorna usluga fiksna
ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1-01-3450-27/15-3 Beograd, Pećinci
Mreže za koje je registrovan ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.03.2015 19.12.2017 Kablovska mreža za pristup ABA TEL DOO BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1-01-3450-7/15-1 Novi Beograd