Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SMS PARTNER d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SMS PARTNER d.o.o.
Puno poslovno ime: SMS PARTNER d.o.o. Beograd-Vračar
Internet strana:
Adresa: Sime Igumanova 2-4, 11118 Beograd
Kontakt za prigovore: Sime Igumanova 2-4 11118 Beograd, 062/ 606250, maja.vlajic@smspartner.rs office@smspartner.rs
Usluge koje pruža SMS PARTNER d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
21.09.2015 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) SMS PARTNER d.o.o. 1-01-3450-42/15-3 Republika Srbija
21.09.2015 Prenos poruka (SMS, MMS) SMS PARTNER d.o.o. 1-01-3450-42/15-3 Republika Srbija