Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: GLOBAL TELEKOM SERVICES doo Niš - U LIKVIDACIJI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

GLOBAL TELEKOM SERVICES doo Niš - U LIKVIDACIJI
Puno poslovno ime: Privredno društvo za globalne komunikacije GLOBAL TELEKOM SERVICES doo Niš-Pantelej - U LIKVIDACIJI
Internet strana:
Adresa: Borova-D.vrežina 3, 18000 Niš
Kontakt za prigovore: Prvomajska br.28, 18000 Niš, +381665089250, sasababic.gts@gmail.com
Usluge koje pruža GLOBAL TELEKOM SERVICES doo Niš - U LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
21.03.2016 02.09.2016 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
mobilna
GLOBAL TELEKOM SERVICES doo Niš - U LIKVIDACIJI 1-03-3450-22/16-1 Teritorija Republike Srbije