Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
24.05.2022

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CABLNET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CABLNET
Puno poslovno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CABLNET BEOGRAD, PANTE TUTUNDŽIĆA 46
Internet strana: www.bonet.rs
Adresa: 3. Oktobra 36, 19210 Bor
Kontakt za prigovore: 3. Oktobra 36, 069/624362, cablnet@hotmail.com
Usluge koje pruža CABLNET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
13.07.2007 01.01.2011 Distribucija medijskih sadržaja CABLNET 1100-64/1 Opština Bor
12.02.2010 08.03.2011 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge CABLNET 1000-224/1 Grad Bor
Mreže za koje je registrovan CABLNET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.10.2009 01.01.2011 Kablovska mreža za pristup CABLNET 1600-19/1 Područje opštine Bor