Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: EDS DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

EDS DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: EDS DOO BEOGRAD
Internet strana: www.eds.co.rs
Adresa: Šumatovačka 40, 11118 Beograd
Kontakt za prigovore: Šumatovačka 40, 11118 Beograd, 011/ 770-2068, support@eds.co.rs support@allterco.rs
Usluge koje pruža EDS DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.07.2012 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
EDS DOO BEOGRAD 1-01-3450-52/12-1 Republika Srbija
01.07.2012 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
EDS DOO BEOGRAD 1-01-3450-52/12-1 Republika Srbija