Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: NET-CONNECT d.o.o. Beograd-Stari Grad skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

NET-CONNECT d.o.o. Beograd-Stari Grad
Puno poslovno ime: NET-CONNECT d.o.o. Beograd-Stari Grad
Internet strana: www.netconnect.ro
Adresa: Francuska 16 A, 11050 Beograd
Kontakt za prigovore: Francuska 16 A, +381 11 414 5 413, support@netconnect.rs, invoicing@netconnect.rs, office@netconnect.rs
Usluge koje pruža NET-CONNECT d.o.o. Beograd-Stari Grad
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.02.2013 12.05.2016 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
nomadska
NET-CONNECT d.o.o. Beograd-Stari Grad 1-01-3450-109/12-3 Republika Srbija