Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: IDEALLE TEAM DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

IDEALLE TEAM DOO
Puno poslovno ime: IDEALLE TEAM DOO LEBANE, CARA DUŠANA 81
Internet strana:
Adresa: Cara Dušana 81, 16230 Lebane
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža IDEALLE TEAM DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.08.2008 14.06.2011 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
IDEALLE TEAM DOO 1100-75/1 Lebane,Medveđa, Bošnjace
Mreže za koje je registrovan IDEALLE TEAM DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.05.2010 14.06.2011 Kablovska mreža za pristup IDEALLE TEAM DOO 1600-26/1 Područja opština Lebane i Medveđa