Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MEDIJSKI CENTAR BLUE DOO SOMBOR skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MEDIJSKI CENTAR BLUE DOO SOMBOR
Puno poslovno ime: MEDIJSKI CENTAR BLUE DOO SOMBOR
Internet strana:
Adresa: Trg Svetog Trojstva 1, 25000 Sombor
Kontakt za prigovore: Vojvođanska 54, 25242 Bački Brestovac, 025/444-122, blueradiobb@gmail.com
Usluge koje pruža MEDIJSKI CENTAR BLUE DOO SOMBOR
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.03.2014 21.07.2016 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
MEDIJSKI CENTAR BLUE DOO SOMBOR 1-01-3450-9/14-1 Sombor, Novi Sad, Subotica