Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.10.2021
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

626 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 0 kriterijuma za ograničavanje rezultata.

Legenda tabele:

Crni tekst važeće dozvole

Sivi tekst operator nema važećih dozvola

Redni broj Naziv operatora Ulica i broj Poštanski broj Mesto Dodatni podaci
301 TELETIM Jovana Gavrilovića 25/37 26000 PANČEVO
241 BITINFO CENTAR Jaše Prodanovića 3/2 11400 Mladenovac
327 GOLD-NET 8. Oktobra 241 12300 Petrovac
202 CABLNET 3. Oktobra 36 19210 Bor
216 MREŽA KDS DOO 35211 Sedlare-Svilajnac
315 VLASTA-MEČKA 37222 Štitare, Kruševac