Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: GINGER NET D.O.O. Beograd-Stari Grad skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

GINGER NET D.O.O. Beograd-Stari Grad
Puno poslovno ime: Društvo za telekomunikaciju i usluge GINGER NET D.O.O. Beograd-Stari Grad
Internet strana: www.ginger.rs
Adresa: Terazije 12, sprat2, stan 11, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Terazije 12/2, 011/3618983, office@ginger.rs
Usluge koje pruža GINGER NET D.O.O. Beograd-Stari Grad
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.10.2012 06.11.2017 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
GINGER NET D.O.O. Beograd-Stari Grad 1-01-3450-92/12-2 Republika Srbija